Hopp til hovedinnhold

Nytt varme- og kjøleanlegg på Senter Syd

Prosjektstatus

   Dec 2018
   Jun 2019

   Om prosjektet

   Utgangspunktet for den betydelige ombyggingen, utskiftingen og utbedringen av ventilasjonsanleggene ved Senter Syd var utdaterte anlegg og en løsning med lav gjenvinningsgrad.

    Ventilasjon og kjøling

    Det er installert tre nye aggregater i teknisk rom. Aggregatene har integrert automatikk, roterende varmegjenvinner, varmtvannsbatteri og isvannsbatteri. Aggregatene betjener butikker i kjøpesenter. Aggregatene har felles inntaks- og avkastkanal.

    Eksisterende kjølemaskiner på tak er erstattet med to nye maskiner i teknisk rom med samlet kjølekapasitet cirka 800kW. Tørrkjøler for maskinene er plassert på taket der hvor eksisterende maskiner er plassert. Det er levert en ny automatikktavle til kjøleanlegg.

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Rehabilitering og energieffektivisering
    Kunde: Gardemoen Park AS
    Entrepriseform: Totalentreprise
    Entreprenør: