Miljøparken vil bli det første anlegget av sitt slag på Østlandet. Metoden og teknologien er utviklet av AF gjennom flere år og benyttes på Rimol Miljøpark i Trondheim. Teknologien bidrar i dag med gjenvinning av inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier. Rensemetoden løser flere miljøutfordringer i samme prosess. Den reduserer avfallets volum og bidrar til samfunnsmessige gevinster ved å gi deponiet lenger levetid. Teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene ved deponilagring.

Gjennom de siste årene har vi lykkes med å skape en forretningside samtidig som vi løser en miljøutfordring. Resultatet er deponiverdens «Iphone», metoden er kompakt, effektiv og høyteknologisk.
Eirik Wraal, konserndirektør Miljø, AF Gruppen

Miljøparken vil eies av AF Gruppen, Esval Miljøpark og Gunnar Holth Grusforretning. De tre aktørene vil etablere et felles selskap, Nes Miljøpark.

Etableringen behandles i kommunestyret i Nes kommune 4. april.

Fakta

Esval Miljøpark ligger i Nes kommune. Esval Miljøpark sitt virksomhetsformål er å drive avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige og miljøriktige løsninger.

Gunnar Holth Grusforretning er en nasjonal leverandør av alle typer fraksjoner av sand, pukk og grus. Gjennom mange år har Gunnar Holth Grusforretning vært en stor leverandør til noen av de største produsentene av asfalt og betong i Norge, samt til en rekke store utbyggingsprosjekter.

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljø. AFs bærekraftige entreprenørskap handler om å utvikle eksisterende og nye områder for å finne bedre og mer fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF har gjennom sin miljøkompetanse mål om å tilby løsninger som møter morgendagens miljøutfordringer.