Vestre Billingstad er et tidligere industriområde hvor det totalt skal utvikles mer enn 140.000 m2 fordelt på 1.600 boliger i løpet av de neste 10-15 årene.

I juni flyttet de første beboerne inn, og dermed kunne den nye energisentralen starte prøvedrift med leveranser av varme og varmtvann.

- AF-firmaet Enaktiva AS har gått sammen med utbyggerne JM Norge, Sandekra, Ferd Eiendom og Bergerveien 24 om å etablere et felles nærvarmeanlegg for hele Vestre Billingstad i stedet for at hver utbygger monterer egne energisentraler i sine områder. Varmekilden for hele området vil nå være 120 energibrønner som går 350 meter ned i grunnen, forklarer prosjektleder Marta Zlotkowska i AF Energi & Miljøteknikk, som har prosjektert løsningen som de også skal bygge og drifte for det felleseide selskapet Billingstad Energi AS.

Blant verdens største

Utbyggingen på Billingstad vil pågå i ytterligere 5-10 år, og stadig flere skal knytte seg til energisentralen. Energibehovet for området er estimert til ca. 10 GWh når alle 1.600 boligene er tatt i bruk.

- For menneskene som etter hvert vil bo her, vil oppvarmingen komme fra energibrønner i bakken. Totalt vil energidekningen være 90% fra varmepumper basert på energibrønnene og resten fra strøm som er garantert 100% grønn, forklarer Marta Zlotkowska.

Hun legger til at anlegget har en svært god miljøprofil:

- Jordvarmen, som er varmekilden, er fornybar og kortreist, har ingen utslipp og innebærer ikke transport av brensel inn på området. I tillegg er varmepumpen basert på CO2 som kjølemedium. Det er en ny teknologi som erstatter tradisjonelle alternativer som alle har mindre eller større miljøulemper. Akkurat denne varmepumpen er blant de største i sitt slag i verden.

Gavepakke for utbyggingsprosjektet

Utbyggingsprosjektet på Vestre Billingstad er fordelt mellom fire utbyggere. Disse er JM Norge, Sandekra, Ferd Eiendom og Bergerveien 24 (eiet av Trond Mohn, Klaveness Marine Holding og AF Eiendom). At disse sammen etablerte en felles løsning mener Tanja Guettler i JM Norge har store fordeler for både beboer og utbygger:

- Dette er enda et eksempel på godt samspill med en ambisiøs kommune som Asker. Kommunen stilte kravom miljøvennlig varmeforsyning og utbyggerne fant sammen om en felles løsning til tross for manglende fjernvarmetilbud i området. Profesjonell drift fjerner driftsrisiko for sameiene og dermed beboerne. Ettersom JM Norge var partner på pilotprosjektet for denne modellen på vår stor-utbygging på Myrvoll i Oppegård, visste vi mye om fordelene da vurderingen ble gjort for Vestre Billingstad forklarer hun.

Nå som nærvarmeanlegget i tillegg er skilt ut som eget energiselskap, Billingstad Energi AS, vil sameierne oppleve at de har fjernvarme på samme måte som eksempelvis i Sandvika og i Oslo.

- Å etablere et slikt fjernvarmeselskap er på mange måter en gavepakke både til beboere og utbyggere, som nå alle opplever lokal, bekymringsfri og klimavennlig leveranse av varme og varmt vann til Askers nye bydel.