Bygget er på 10.800 kvm og skal føres opp med energiklasse A. Bygget vil bestå av lager, separat rent-lager, lastesoner og kontor- og sosialdel. Bruker av bygget blir NorEngros K J Brusdal AS.

 -  Vi har utviklet prosjektet i godt samarbeid med NorEngros K J Brusdal AS og Kenneth Nielsen i Proptech Consulting AS. HTB har vært arkitekt, og gjort nødvendige prosjekteringer for optimalisering til kundens bruk. Det er nå klart for oppføring av et moderne lager- og logistikkbygg som er forberedt på det grønne skiftet, bl.a. med solceller på tak, bergvarme, godt med ladepunkt for personbiler, varebiler og lastebiler. Vi gleder vi til å starte på prosjektet og dermed også utviklingen av et nytt næringsområde på Espevoll, i Osterøy kommune, sier Ronny Laastad, adm.dir. i HTB.

Byggestart vil være sommeren 2024 med forventet ferdigstillelse første kvartal 2025.