Få jenter velger bygg- og anleggsteknikk på videregående skole, og av disse er det enda færre som går videre med en karriere i bygg- og anleggsnæringen. Oslobygg KF, vil i samarbeid med BNL og Utdanningsetaten bruke nye Tøyenbadet som pilotprosjekt for å rekruttere flere unge – og særlig unge jenter – til å velge bygg- og anleggsfag på videregående skole. Det planlegges for besøk to ganger i uken

AF-lærlingen Alexandra var tilstede under åpningen, og fortalte elevene ved Vollebekk ungdomsskole hvorfor hun valgte tømrerlinjen.

-          Jeg hadde lyst til å gjøre noe praktisk og fysisk. Jeg valgte å søke meg inn på et annerledes byggløp hvor jeg både får fagbrev og studiespesialisering på fire år. Da jeg startet på bygg og anlegg var jeg eneste jenta i klassen. Nå i tredje og fjerde klasse har det kommet to jenter til. Jeg tror det å få inn flere jenter både vil gjøre noe med arbeidsmiljøet og sluttresultatet.

Etter introduksjonen i besøksbrakken fikk skoleklassen en omvisning på prosjektet hvor AF først har revet det gamle Tøyenbadet og nå bygger nytt badeanlegg som skal stå ferdig i 2024.  Administrerende direktør i Oslobygg KF, Eli Grimsby, var også på plass under åpningen av besøksbrakken som vil introdusere elever for fremtidens byggenæring.

-          Vi ønsker å tilby et variert og spennende program, som vi håper vil motivere ungdommene, og spesielt jentene, til å velge et yrke innen bygg og anlegg. For en stor byggherre som Oslobygg er det viktig å bidra til at vi rekrutterer fra hele befolkningen.

Undervisningsopplegget vil være et tilbud i Arbeidslivets skolesekk.