- Betong & Tre er et solid selskap med god ledelse, fagkompetanse og et bredt kundespekter. Vi er godt fornøyde med å få med oss nok en nisjeentreprenør med solid fagkompetanse. Sammen med Lasse Holst styrker vi vår posisjon i Østfold og bygger et godt fundament for videre lønnsom vekst i regionen, sier Arvid Engebretsen, daglig leder i AF Håndverk.

Betong & Tre er Østfolds ledende betongentreprenør med MNOK 138 i omsetning i 2022 og 55 ansatte. Lasse Holst omsatte i 2022 for MNOK 137 innen innvendig og utvendig rehabilitering med hovedfokus på fasader i samme region, og har vært en del av AF Håndverk siden 2016.

- Vi er svært tilfredse med at AF Gruppen, sammen med lokale aksjonærer, tar eierskap i Betong & Tre. Det gir trygghet for både kunder, leverandører, samarbeidspartnere, medarbeidere og øvrige aksjonærer. Jeg ser frem til å samarbeide med AF Håndverk og øvrige lokale aksjonærer, sier Bernt Sørlie, styreleder i Sørlie og Sørlie og tidligere styreleder i Betong & Tre.


Fakta om oppkjøpet
AF Gruppens datterselskap, AF Håndverk, offentliggjorde 17. februar i år en intensjonsavtale om å kjøpe majoriteten av aksjene i Betong & Tre. Nå er transaksjonen gjennomført med en eierandel på 56,4 prosent.

Det er selskapet Sørlie og Sørlie, samt to gründere, som selger eierandeler i Betong & Tre til AF Håndverk Østfold, som eies 77,2 prosent av AF Håndverk. AF Håndverk Østfold blir samtidig majoritetseier i Lasse Holst. Resterende 22,8 prosent eierandeler i AF Håndverk Østfold er fordelt på de tre lokale aksjonærene Sørlie og Sørlie, Sollie Prosjekt og Holst Holding. Øvrige aksjonærer i Betong & Tre opprettholder sine eierandeler.