Den nye seriekompenseringsstasjonen i Isovaara muliggjør forbedret overføringsevne for elektrisiteten fra den nye kraftledningen mellom Sverige og Finland, Aurora Line. Seriekompensering gir økt strømforsyning, lavere risiko for driftsstans og mindre miljøpåvirkning.

Kontrakten er en totalentreprise og Kanonadens del av arbeidene omfatter byggearbeid og monterings- og installasjonsarbeid. Kanonaden inngikk også i desember 2022 en kontrakt med Svenska kraftnät, da for bygging og installasjon av to STATCOM-anlegg i Stockholms-området.

– Dette prosjektet er helt i tråd med vår svenske anleggsvirksomhets strategi om å satse på energi- og kraftrelaterte prosjekter. Vi ser frem til et godt samarbeid med Hitachi Energy og Svenska kraftnät, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen.