Hopp til hovedinnhold
RATIO arkitekter/ MIR

Rørentreprise til Livsvitenskapsbygget

AF Gruppen er med på å bygge det nye Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

Prosjektstatus

   Jan 2019
   Oct 2026

   Om prosjektet

   AF Gruppen har entreprisen på rørarbeider på Livsvitenskapsbygget. Entreprisen er en totalentreprise med samspill og omfatter sanitær, varme, brannslokking, gass og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Kontrakten består av samspillsfase og gjennomføring.

   • MNOK 680 ekskl. mva.

   • Areal

    97 500 m2

   AF Gruppen

   Gaustadbekkdalen nord, Oslo

   Norges største universitetsbygg

   Livsvitenskapsbygget er det største universitetsbygget i Norge og er en del av Universitetet i Oslo. Bygget på 97.500 kvadratmeter er Statsbyggs største byggeprosjekt og skal stå ferdig i 2026. Samlet kostnadsramme er omlag 12.5 milliarder kroner inkludert brukerutstyr. 

   Bygget skal bidra til:

   • Utstrakt tverrfaglig samarbeid for å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø

   • Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv som skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft.

   • Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen.

   • Sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap.

   Betydelige deler av det 97.500 kvadratmeter store bygget vil være forsknings- og undervisningslaboratorier med svært avansert utstyr. Om lag 1.000 ansatte og 1.500 innen medisin, farmasi og kjemi studenter ved UiO skal ha sitt daglige virke her. Fra OUS vil om lag 650 ansatte ved Klinikk for laboratoriemedisin ha sin arbeidsplass her.

   Den 5. mai 2023 inngikk AF Energi en gjennomføringsavtale verdt 680 MNOK ekskl. mva. som inkluderer sanitær, varme, brannslokking, gass- og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Avtalen er den hittil største som er inngått for AF Gruppens energivirksomhet.

    

    

   Prefabrikasjon av rørsjakter til Livsvitenskapsbygget

   Prosjektinformasjon

   Kunde: Statsbygg
   Entrepriseform: Totalentreprise
   Entreprenør: