Hopp til hovedinnhold

Riving av Bjølvo Kraftverk

Arbeider i høyden har fått en ny betydning ved den gamle kaftstasjonen i Ålvik i Hordaland. Dette er Nord-Europas bratteste riveoppdrag.

Prosjektstatus

  Apr 2016
  Jun 2017

  Om prosjektet

  Gamle Bjølvo Kraftverk bestod av rør, sugerør, trappeinstallasjoner, delingsbasseng, en gammel kraftlinje og en trafostasjon. Kraftverket rives i to etapper: Første fase fra april 2016 til desember 2016, og fase to fra mai 2017 til september 2017.

  • MNOK 49

   Kontraktssum

  • En midlertidig taubane fraktet rørgaten ned fjellet

  AF Gruppen

  Ålvik, Norge

  Rivemetode

  Rørgate bestående av to rør med diameter fra 1200 mm til 850 mm ble revet med brenning. Det ble etablert arbeidsplattformer for mannskapene i de bratte partiene, og midlertidige brakker og toaletter ble fløyet opp til områdene hvor arbeidene pågikk. Uttransportering av avfallet ble gjennomført med helikopter og en nyinnkjøpt taubane som ble etablert i forbindelse med rivingen. 

  Oppdraget omfatter i tillegg til fjerning av rørgaten også riving av kraftstasjonen, stålfundamenter, trallebane med trapp, snøoverbygg, lukehus med luke ved Bjølsegrøvatn (inntaket), hus over svingekammer (fordelingsbasseng på toppen), Jarane trafostasjon, samt enkelte mindre konstruksjoner.

  Prosjektet har utført 10 000 meter med skjærebrenning. 3 000 tonn med stål og metaller og 2 700 tonn betong er fjernet. 

  Strenge HMS-krav

  Fjerningen av det hundre år gamle kraftverket foregikk i svært bratt terreng og ekstra sikkerhetstiltak ble etablert. Mannskapene er sikret med tau og kroker til enhver tid. Personell er fraktet opp og ned på fjellet med helikopter, og utstyr og deler er også transportert med taubanen. Taubanen er planlagt brukt i fremtidige prosjekter.

  • AFs egen taubane
   AF har investert i en egen taubane som brukes til å frakte avfall og utstyr opp og ned fjellet.
  • Fjerning av rørgate
   Mannskaper fjerner en rørdel på nær fire tonn.
  • Helikoptertransport
   Helikopter ble brukt til uttransportering av mannskap, deler og avfall
  • På det meste har arbeidet med rørgaten foregått i et terreng med helling på 62 grader
  • Oversiktsbilde over Ålvik med rørgaten synlig fra fjellet og ned til kraftstasjonen

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Riving
  Forretningsenhet: AF Decom AS
  Kunde: Statkraft
  Entrepriseform: Totalentreprise

   Hva gjør AF akkurat nå?

   Ledige stillinger